Δημήτριος Τράκας

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Τράκας Δημήτρης έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2009 και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2011. Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος στη Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον αποκεντρωμένο έλεγχο ΣΗΕ, την αποφυγή κατάρρευσης ΣΗΕ και την ενίσχυση της προστασίας ΣΗΕ στην περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων