Νεοκλής Χατζηγεωργίου

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής