Κωνσταντίνος Παπαφώτης

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής