Νικόλαος Αλεξίου

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής