Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής