Γιώργος Σιδεράτος

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Σιδεράτος Γεώργιος γεννήθηκε στη Χίο το έτος 1976. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου μηχ. Κα μηχ. Η/Υ το έτος 2002 και το δίπλωμα του διδάκτορα το 2010 από ΕΜΠ. Δουλεύει ως ερευνητής στο εργαστήριο Ηλεκτρικής ισχύος του ΕΜΠ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος του περιλαμβάνουν την πρόβλεψη της ηλιακής, της αιολικής παραγωγής, και της ζήτησης του φορτίου και τις τεχνικές τεχνίτης νοημοσύνης.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων