Σοφία Παπαδοπούλου

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής