Αλέξανδρος Χοτζόγλου

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής