Ροδούλα Μακρή

 


Σύντομο Βιογραφικό


Η Δρ. Ροδούλα Μακρή γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το 1970 και κατοικεί στον Παράδεισο Αμαρουσίου.

Την παρούσα στιγμή υπηρετεί ως Ερευνήτρια Βαθμίδος Α΄ στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών (ΣΗΜΜΥ, Διευθυντής Εργαστηρίου: Νικόλαος Κ. Ουζούνογλου, Καθηγητής ΕΜΠ).

Η Δρ. Ροδούλα Μακρή υπηρετεί στο ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ από το Μάρτιο 2000 μετά από σχετική διαδικασία κρίσης και εκλογής κατόπιν ανοικτής προκήρυξης του ΕΠΙΣΕΥ και τις αντίστοιχες διαδικασίες κρίσης και προαγωγής (στις ενδιάμεσες βαθμίδες Ερευνήτριας Δ’, Γ’ και Β’) στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Μικροκυματικών Διατάξεων». Τον Μάρτιο 2015 προάχθηκε στην ανώτατη Βαθμίδα Ερευνήτριας Α’ ιδιότητα την οποία διατηρεί ως σήμερα.

Κατέχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το 1992 (ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ) και Διδακτορικό Δίπλωμα (1999, ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ) στο γνωστικό αντικείμενο των Μικροκυμάτων και των ασύρματων τηλεπικοινωνιών σε υψηλές συχνότητες. Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής της είναι "Ανάλυση, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μικροκυματικών – Χιλιοστομετρικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων για Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές".

Επίσης διαθέτει Master in Business Administration (MBA) από το 2001 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΜΠ (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών) μέσω αντίστοιχου Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» ("ATHENS MBA").

Από τον Οκτώβριο 2008 έως και σήμερα υπηρετεί ως Διδάσκουσα ΠΔ 407/80 - Ειδικός Επιστήμονας στη Βαθμίδα του Λέκτορα στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τομέας Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού, στο γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής και των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, έχει υπηρετήσει ως Λέκτορας ΠΔ 407/80 στην Σχολή Ικάρων (2008-2011) και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Σχολή Θετικών Επιστημών, 2005-2006).

Από το 1993 έως σήμερα και παράλληλα με την υπηρεσία της ως Ερευνήτρια του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, διατελεί ως Επιστημονική Συνεργάτης / Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών αναφορικά με την έρευνα, ανάπτυξη και εκτέλεση Ελληνικών (Εθνικών) και Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν το αντικείμενο εφαρμογών τεχνολογιών Μικροκυμάτων και συναφών μικροκυματικών εφαρμογών, ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών αναφορικά με: τη σχεδίαση και ανάπτυξη μικροκυματικών / χιλιοστομετρικών ολοκληρωμένων και υβριδικών κυκλωμάτων, συστημάτων τηλεπικοινωνιακών διατάξεων ραδιοσυχνοτήτων, ασύρματων συστημάτων εκπομπής και λήψης, διατάξεων κεραιών, ασυρμάτων ζεύξεων και διάδοσης, μεθόδων επίλυσης ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων, συστημάτων ασύρματων αισθητήρων, ραντάρ, τηλαίσθησης και δορυφορικών εφαρμογών. Επιπλέον, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χρήση εξειδικευμένων πακέτων σχεδίασης CAD και σε πλήθος μικροκυματικών/RF και ηλεκτρονικών μετρήσεων στα εξειδικευμένα όργανα του εργαστηρίου, στον ανηχοϊκό θάλαμο καθώς και μετρήσεων πεδίου.

Η Δρ. Ροδούλα Μακρή έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την European Commission (H2020 και των προηγούμενων Προγραμμάτων Πλαισίου) και την ΓΓΕΤ (έργα ΕΣΠΑ) στα οποία έχει διατελέσει Κύρια Ερευνήτρια καθώς και Επιστημονικός ή / και Τεχνικός Υπεύθυνος.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 45 εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια με σύστημα κριτών ενώ έχει διατελέσει κριτής επιστημονικών δημοσιεύσεων, μέλος επιτροπών συνεδρίων αλλά και Chapter Chair του Microwaves Theory and Techniques Society (ΜΤΤ-S) Greek Section του ΙΕΕΕ.

Επιπρόσθετα, από το 2007 έχει υπηρετήσει ως αξιολογήτρια ερευνητικών προτάσεων και πιστοποιήτρια φυσικού αντικειμένου έργων στα προγράμματα ICT και Security της European Commission, της ΓΓΕΤ αλλά και σε δημόσιους διαγωνισμούς της ΚτΠ ΑΕ.»

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μικροκύματα και τεχνολογίες μικροκυμάτων, χιλιοστομετρικές συχνότητες, RF / wireless systems, ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και τηλεπικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων, διατάξεις κεραιών και ασυρμάτων ζεύξεων, μέθοδοι επίλυσης ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων, ασύρματοι αισθητήρες και ραντάρ, τηλεπικοινωνιακές και δορυφορικές εφαρμογές.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων