Γεώργιος Σταματάκος

 


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δρ Γεώργιος Σ. Σταματάκος, πατέρας της Ιn Silico Ιατρικής ( πατέρας της Υπολογιστικής Ιατρικής ), είναι Διευθυντής Ερευνών - Research Professor - Καθηγητής Ερευνας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) στη γνωστική περιοχή της Ανάλυσης και Προσομοίωσης Βιολογικών Συστημάτων και της Αλληλεπίδρασής τους με την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία. Yπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κρατιδίου Ζάαρλαντ στη Γερμανία (Medizinische Fakultät, Universität des Saarlandes).καθώς και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Είναι ο Iδρυτής και είναι o Διευθυντής της Ερευνητικής Ομάδας για την In Silico Ογκολογία και την In Silico Ιατρική του ΕΠΙΣΕΥ-ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ (www.in-silico-oncology.iccs.ntua.gr).Aπό το 2016 έως το 2019 υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στη ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ.

Eχει δημοσιεύσει περισσότερα από 165 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές και σε βιβλία (βιβλία και κεφάλαια).

Εχει διδάξει εκτεταμένα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στις Σχολές ΣΗΜΜΥ και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ (ΣΕΜΦΕ) καθώς και στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ) η οποία είναι μεταπτυχιακή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Τα μαθήματα που έχει διδάξει περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (και Μικροκύματα), Εργαστηριακές Ασκήσεις Οπτοηλεκτρονικής, Εργαστηριακές Ασκήσεις Τεχνολογίας και Εφαρμογών Lasers, Eργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής.

Διαμόρφωσε και πρότεινε το μεταπτυχιακό μάθημα με τίτλο "Πολυκλιμακωτή Προσομοίωση της Ασθένειας του Καρκίνου και In Silico Ιατρική" (κωδικός 705) της ΣΗΜΜΥ. Διδάσκει το εν λόγω μάθημα στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ από το 2014. Aυτό αποτέλεσε και το πρώτο διεθνώς μεταπτυχιακό μάθημα αφιερωμένο στην αναδυόμενη περιοχή της In Silico Ιατρικής (http://www.vph-institute.org/news/new-postgraduate-subject-on-multiscale-cancer-modelling-and-in-silico-medicine-mscm-ism.html). Σύντομη περιγραφή του μαθήματος βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.ece.ntua.gr/gr/doctoral/courses/705

Εχει επίσης καθοδηγήσει πλήθος διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στη ΣΗΜΜΥ.

Ο Γ. Σταματάκος είναι κάτοχος Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ, μεταπτυχιακού διπλώματος MSc στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (ΜSc in Bioengineering) από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde (Γλασκώβη, Ην. Βασίλειο) και Διδακτορικού Διπλώματος στη Φυσική (Βιοφυσική) από το ΕΜΠ (Τομέας Φυσικής, Γενικό Τμήμα ΕΜΠ και μετέπειτα ΣΕΜΦΕ). Υπήρξε επίσης μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο ΕΠΙΣΕΥ-ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ στην περιοχή της Ιατρικής Τεχνολογίας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την In Silico Ογκολογία, την In Silico Ιατρική, την Πολυκλιμακωτή Προσομοίωση του Καρκίνου, τις Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική και ιδιαίτερα στην Ογκολογία, την Υπολογιστική Ιατρική, τη Συστημική Ιατρική, την Ιατρική Ακριβείας (Precision Medicine), την Εικονική Φυσιολογία του Ανθρώπου, τη Συστημική Βιολογία, τη Βιοπληροφορική, τη Βιοϊατρική Τεχνολογία, την Εμβιομηχανική, τη Βιοοπτική, το Βιοηλεκτρομαγνητισμό, τον Υπολογιστικό Ηλεκτρομαγνητισμό και τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Πρότεινε την έννοια και το σύστημα του "Ογκοπροσομοιωτή" (Oncosimulator). [Σχετικό βίντεο βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=fdKHl4ecfwg]. Yπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη του ολοκληρωμένου Ογκοπροσομοιωτή, ιδίως στα πλαίσια του ανταγωνιστικού Ευρω-Ιαπωνικού ερευνητικού προγράμματος μεγάλης κλίμακας ACGT. Το σύστημα του Ογκοπροσομοιωτή αποτέλεσε μια παγκόσμια "πρωτιά"' ("world first") σύμφωνα και με άρθρο της επίσημης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://cordis.europa.eu/result/rcn/86061_en.html). Bασικός κλινικός συνεργάτης του στις εν λόγω προσπάθειες ήταν και παραμένει ο Καθηγητής Παιδιατρικής Ογκολογίας και Αιματολογίας του Γερμανικού Πανεπiστημίου του Saarland Norbert Graf. Ο Γ. Σταματάκος καθοδήγησε επίσης την ανάπτυξη των Ογκοπροσομοιωτών πολλών άλλων ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων επικεντρωμένων στην Εικονική Φυσιολογία του Ανθρώπου (Virtual Physiological Human, VPH) όπως των ContraCancrum, TUMOR, p-medicine, Dr Therapat και MyHealthAvatar.

Ηταν ο επιστημονικός και ο γενικός συντονιστής καθώς και ο επικεφαλής των δράσεων βασικής έρευνας του ολοκληρωμένου Ευρω-Αμερικανικού ερευνητικού προγράμματος μεγάλης κλίμακας CHIC για την In Silico Oγκολογία (http://www.chic-vph.eu/). Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το ποσό των 10,582,000 ευρώ. Δεκαεπτά κορυφαίοι ερευνητικοί, ακαδημαϊκοί, κλινικοί και βιομηχανικοί οργανισμοί από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν στο πρόγραμμα CHIC. To έργο υπεβλήθη στην τελική επιστημονική και τεχνική του αξιολόγηση τον Μάιο του 2017. Βαθμολογήθηκε με "Αριστα" ("Excellent") από την επιστημονική επιτροπή πέντε ανεξάρτητων κριτών που είχε ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχετικό δελτίο τύπου για τα "μεγάλα επιτεύγματα" ("great achievements") του ερευνητικού προγράμματος CHIC περιλαμβάνεται στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/great-achievements-eu-funded-chic-project. Ενας κατάλογος των βασικών επιτευγμάτων του προγράμματος βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://chic-vph.eu/fileadmin/chic/downloads/CHIC_4th_Annual_Newsletter.pdf. Σχετικό ενημερωτικό άρθρο έχει δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της ΣΗΜΜΥ (https://www.ece.ntua.gr/en/article/111).Σε συμφωνία με την τελική αναφορά της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος CHIC αποτελούν σταθμό για την ανάπτυξη της In Silico Ογκολογίας και ευρύτερα της In Silico Ιατρικής μέσα στο πραγματικό ιατρικό περιβάλλον με στόχο το βέλτιστο εξατομικευμένο σχεδιασμό των θεραπευτικών επεμβάσεων.

Eίναι ο επικεφαλής της δράσης "Ανάπτυξη προβλεπτικών υπολογιστικών μοντέλων της ανθεκτικότητας ασθενών με καρκίνο του μαστού" του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος "BOUNCE: Predicting Effective Adaptation to Breast Cancer to Help Women to BOUNCE Back.” (Project ID: 777167, https://www.bounce-project.eu/). Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και χρηματοδοτείται από το πλαίσιο HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Γ. Σταματάκος πρότεινε τον όρο και την έννοια της "In Silico Ογκολογίας" με σκοπό τη διαμόρφωση και την οριοθέτηση μιας νέας επιστημονικής, τεχνολογικής και μελλοντικά κλινικής περιοχής καθοδηγούμενης από τις διαδικασίες των κλινικών δοκιμών/ελέγχων (clinical trials) και βασιζόμενης στην πολυκλιμακωτή και κατ'εξοχήν μηχανιστική προσομοίωση των βιολογικών μηχανισμών της ασθένειας του καρκίνου (cancer multiscale modelling) σε συνδυασμό με τον πειραματισμό in silico (δηλ. στον υπολογιστή). Η έννοια και η περιοχή της In Silico Ογκολογίας έδρασαν και σαν προάγγελοι της ευρύτερης έννοιας και της ευρύτερης περιοχής της In Silico Iατρικής (https://en.wikipedia.org/wiki/In_silico_medicine ).

Από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2019 εργάζεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ζάαρλαντ στη Γερμανία ως προσκεκλημένος Επισκέπτης Καθηγητής με κύριο αντικείμενο τους κλινικούς ελέγχους του διεθνώς πρωτοποριακού πολυκλιμακωτού Oγπροσομοιωτή (Oncosimulator) του παιδιατρικού όγκου του νεφροβλαστώματος που αναπτύχθηκε στο ΕΠΙΣΕΥ-ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ υπό την καθοδήγησή του και με την κλινική στήριξη του καθηγητή Ιατρικής N. Graf του Πανεπιστημίου του Ζάαρλαντ (https://www.vph-institute.org/news/in-silico-oncology-en-route-to-clinical-translation.html).

Σχεδίασε και (συν-)διοργάνωσε πολλά διεθνή συνέδρια, συμπεριλαμβανομένων αφενός της σειράς των έξι διεθνών συνεδρίων ΙARWISOCI για την In Silico Ογκολογία και την Αντικαρκινική Ερευνα (π.χ. http://6th-iarwisoci.iccs.ntua.gr/ ) και αφετέρου του Πρώτου Διατλαντικού (Ευρω-Αμερικανικού) Συνεδρίου για την Πολυκλιμακωτή Προσομοίωση του Καρκίνου [First Transatlantic (EU-US) Workshop on Multiscale Cancer Modeling (ICT 2008, Bρυξέλλες. Κτίριο Charlemagne, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, 2008, http://www.ehealthnews.eu/events/1200-1st-transatlantic-workshop-on-multiscale-cancer-modelling)]. Ενα βίντεο με την εναρκτήρια ομiλία του Γ. Σταματάκου ως του Ευρωπαίου συν-διοργανωτή και του Ευρωπαίου συμ-προεδρεύοντος του εν λόγω συνεδρίου βρίσκεται στη διεύθυνση της Ογκολογικής πύλης ecancer: http://ecancer.org/video/105/fundamentals-of-multiscale-modelling.php .Υπήρξε οργανωτής και προσκεκλημένος ομιλητής στο Συνέδριο για την Εικονική Φυσιολογία του Ανθρώπου (Virtual Physiological Human) του διεθνούς Ινστιτούτου για την Eικονική Φυσιολογία του Ανθρώπου, που πραγματοποιήθηκε στη Σαραγόσα της Ισπανίας μεταξύ 5 και 7 Σεπτ. 2018 και ήταν αφιερωμένο στην In Silico Ιατρική (http://vph-conference.org/program/invited/ .)

Ηταν συν-εκδότης, συν-συγγραφέας και συν-επιμελητής έκδοσης του διατλαντικού (Ευρω-Αμερικανικού) διδακτικού βιβλίου (textbook) μεταπτυχιακού επιπέδου με τίτλο "Multiscale Cancer Modeling" ("Πολυκλιμακωτή Προσομοίωση του Καρκίνου") που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο CRC Press το 2010/2011 (https://www.crcpress.com/Multiscale-Cancer-Modeling/Deisboeck-Stamatakos/p/book/9781439814406 και https://www.taylorfrancis.com/books/9781439814420). Ο Αμερικανός συν-εκδότης του βιβλίου ήταν ο Thomas Deisboeck, MD, ερευνητής στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασσαχουσέττης και Aναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard. Ο Γ. Σταματάκος υπήρξε επίσης συν-εκδότης των Πρακτικών της σειράς των 6 διεθνών συνεδρίων IARWISOCI για την In Silico Ογκολογία και την Αντικαρκινική Ερευνα.

Eίναι ειδήμονας (expert) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ερευνας (European Research Councel, ERC) της Ευρωπαικής Επιτροπής. Είναι κριτής σε πολυάριθμα διεθνή επιστημονικά περιοδικά περιλαμβανομένων των Nature Reviews Clinical Oncology και Nature Scientific Reports. Ο Γ. Σταματάκος είναι μέλος της Επιτροπής Εκδοτών του περιοδικού Cancer Informatics, του διεθνούς Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ), του διεθνούς Ινστιτούτου για την Εικονική Φυσιολογία του Ανθρώπου (Virtual Physiological Human (VPH) Institute) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

To 2019 o Γ. Σταματάκος εξελέγη ως ένα από τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του διεθνούς Ινστιτούτου για την Εικονική Φυσιολογία του Ανθρώπου (Virtual Physiological Human Institute, VPHi) ( https://www.vph-institute.org/board-of-trustees.html )

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Γ. Σταματάκου στη διεθνή βάση ερευνητών ORCID είναι: http://orcid.org/0000-0003-2054-477X7

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

In Silico Ογκολογία, In Silico Ιατρική, Πολυκλιμακωτή Προσομοίωση του Καρκίνου, Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική και ιδιαίτερα στην Ογκολογία, Υπολογιστική Ιατρική, Συστημική Ιατρική, Ιατρική Ακριβείας (Precision Medicine), Εικονική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Συστημική Βιολογία, Βιοπληροφορική, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Εμβιομηχανική, Βιοοπτική, Βιοηλεκτρομαγνητισμός, Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός, Τεχνολογίες Λογισμικού, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα