Ιωάννα Τύρου

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΣΗΜΜΥ - ΕΜΠ
Μέλος ΕΔΙΠ, Ιταλικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2017-...)

Εκπαιδευτικό Έργο

Διδασκαλία Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην “Τεχνογλωσσία” (ΜΔΕ - Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών). Καθοδήγηση και συμμετοχή σε τριμελείς επιτροπές Διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών. Παρουσίαση σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και εποπτεία Πρακτικής Άσκησης φοιτητών. (2014-2016)

Διδασκαλία στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του μαθήματος "Εισαγωγή στους Η/Υ. (2011-2013)

Διδασκαλία στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ. (2017-...)

Σπουδές

Διδάκτωρ του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Βαθμός Άριστα. (2013). Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, βαθμός Άριστα. (2004-2007)

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, βαθμός Άριστα. (2004-2007)

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, βαθμός Άριστα. (2004-2007)

Πτυχίο Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βαθμός Άριστα – Αριστείο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Νοέμβριο του 2004. (1999-2003)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαχείριση γνώσης (knowledge management) και ειδικότερα στη ρητή και άρρητη γνώση που διαπιστώνεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε μαθητές, με στόχο τη Δημιουργική Γραφή, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων