Ευγενία Αδαμοπούλου

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


  •   eadam@cn.ntua.gr
  •   +30 210 7722145
  •   Γραφείο Β.2.8, 2ος Όροφος, Κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Η Ευγενία (Τζένη) Αδαμοπούλου κατέχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (2005), Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα (2012) και Διδακτορικό Δίπλωμα (2009) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 2021 εκλέχτηκε ως μέλος Ε.ΔΙ.Π. στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ενώ από το 2005 απασχολείται στο Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών και στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως ερευνήτρια.

Η Ευγενία (Τζένη) Αδαμοπούλου κατέχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (2005), Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα (2012) και Διδακτορικό Δίπλωμα (2009) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 2021 εκλέχτηκε ως μέλος Ε.ΔΙ.Π. στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ενώ από το 2005 απασχολείται στο Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών και στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως ερευνήτρια.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Οι κύριες ερευνητικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε πλήθος πεδίων εφαρμογής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεθόδους μηχανικής μάθησης και ανάλυσης μεγάλων ροών δεδομένων (Big data), συστήματα διαχείρισης μεγάλου όγκου ανοιχτών δεδομένων (Open data), προηγμένα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, συστήματα ευφυών μεταφορών, καινοτόμες λύσεις ΤΠΕ για τις έξυπνες πόλεις και την αειφόρο ανάπτυξη, τεχνολογίες και εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού, τεχνικές εξατομίκευσης υπηρεσιών κ.ά. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, αναλαμβάνοντας ρόλους ευθύνης.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα