Σπυρίδων Θύμης

Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών


  •   697 668 1480, 210 805 2742 , 210 772 3580
  •   Γραφείο 2.1.20 , 2ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων