Νικόλαος Μπούζης

Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


  •   bouzis@mobile.ntua.gr
  •   +30 (210) 7723850
  •   Γραφείο 3.1.5Β, 3ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Αρμοδιότητες

Από το 1992 έως σήμερα εργάζομαι και παρέχω τεχνοοικονομική υποστήριξη στο θεσμοθετημένο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών της Σχολής ΗΜΜΥ-ΕΜΠ. Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς του ISO/IEC 17025. Βασικές μου δραστηριότητες είναι: 1) Τεχνοοικομική υποστήριξη και συμμετοχή στα Εργαστηριακά Μαθήματα <<Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες>> 4ου Εξαμήνου, <<Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών>> 3ου Εξαμήνου και <<Εργαστηριακή & Βιομηχανική Ηλεκτρονική>> 5ου Εξαμήνου. 2) Τεχνική υποστήριξη στις διάφορες διπλωματικές εργασίες των φοιτητών. 3) Υπεύθυνος Ασφαλείας & Υγείας των Εργαστηρίων Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών και Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων & Απεικονιστικής Τεχνολογίας. 4) Υπεύθυνος εξοπλισμού και συντήρησης του Εργαστηρίου.