Γεγονότα

April 13, 2022

NTUAI 2022

Webinar

Zoom, YouTube, digital dialogue via Twitter (hashtag #ntuAI)

Τελευταία νέα

HOLOBALANCE project

Personalised coaching for well-being and care of people as they age

29th November, 2021