Γρηγόριος Κυριακόπουλος

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δρ. Δρ. Γρηγόριος Λ. Κυριακόπουλος (2 PhDs) έλκει την καταγωγή του από την Καλαμάτα (Πελοπόννησος) και από την Εύβοια. Ο ίδιος είναι μέλος ΕΔΙΠ βαθμίδας A' στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Ο Γρηγόριος έχει υπερ-25ετή διδακτική υπηρεσία στο Ε.Μ.Π. και 10ετή διδακτική υπηρεσία σε άλλες Σχολές, όπως: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (2 έτη), Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου (2 έτη), Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Αθηνών (4 έτη). Κατά την περίοδο 1991-2024 έχει καλύψει ένα ευρύ πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σπουδών από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού:

 • 2022 Ph.D. Low carbon economy. Department of Forestry and Management of Environment and Natural Resources of the Faculty of Agriculture and Forestry, Democritus University of Thrace, Greece
 • 2018 M.Sc. Environmental Design of Cities and Buildings, Hellenic Open University, Greece
 • 2017 M.Sc. Energy, Heriot Watt University, UK (DOATAP-Hellenic NARIC, 2018)
 • 2016 M.A. Orthodox Theology Studies, Hellenic Open University, Greece
 • 2015 PGCert. Mental Health Counseling/Counselor, Scottish Qualifications Authority (SQA), UK
 • 2013 B.Sc. (Hons) Environmental Science, Open University, UK
 • 2013 B.A. Studies in Hellenic Culture, Open University, Cyprus (DOATAP-Hellenic NARIC, 2013)
 • 2013 CertHE Human Resources Management/Personnel Administration, University of Leicester, UK
 • 2013 PG Associate Certificate in Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies, Centre for Alternative Technology (CAT), University of East London, UK
 • 2013 HND Psychology, Pearson Inc
 • 2012 HND Business and Management, Brighton School of Business and Management, UK
 • 2012 CertHE Psychology, University of Derby, UK
 • 2011 B.A. (1st class Hons) Business Management, London Metropolitan University, UK
 • 2010 Post Graduate Certificate in Education (PGCE): Pedagogical and Teaching Competence, School of Pedagogical and Technological Education in Athens, Greece
 • 2009 Postdoctoral research/postdoc, under the auspices of the State Scholarships Foundation in Greece (IKY). Department of Industrial Management and Technology, University of Piraeus, Greece
 • 2007 M.A. Engineering-Economics Systems, National Technical University of Athens, Greece
 • 2005 Ph.D. Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Greece
 • 2004 M.Sc. Environmental Design of Infrastructure Works, Hellenic Open University, Greece
 • 1996 MEng Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Greece

Κατά την περίοδο 2005-2024 το προφίλ εργασιών τις οποίες έκρινε ο Γρηγόριος ποσοτικοποιήθηκε από τη βάση δεδομένων Scopus και παρατίθεται ακολούθως (περίοδος αναφοράς: Απρίλιος 2024):

 • Είναι κριτής σε 440 περιοδικά, έχοντας κρίνει περισσότερες από 5700 εργασίες/δοκίμια προς δημοσίευση. Ένα υπόσυνολο 2322 δοκιμίων έχει κριθεί για 186 περιοδικά με σταθμισμένο συντελεστή απήχησης 7,017 (συνολικός συντελεστής απήχησης: 16293).
 • Βάση δεδομένων Scopus: To top-250 δημοσιευμένων εργασιών, εκ των 5700 κριθέντων δοκιμίων, έχουν συνολικά 14420 αναφορές, με: h-index: 68 και i-10 index: 250.
 • Βάση δεδομένων Scopus: To top-50, εκ των top-250 ανωτέρω δημοσιευμένων εργασιών, έχουν 78-353 αναφορές εκάστη και συνολικά 7306 αναφορές, με μέσο όρο 146 αναφορές ανά top-50 δημοσιευμένη εργασία.

Το top-28 περιοδικών –αναφορικά με τα ακόλουθα κριτήρια: α) μέγιστος όγκος κριθέντων εργασιών, β) ύπαρξη συντελεστή απήχησης, γ) καταχώρηση στις βάσεις δεδομένων Scopus και WoS, δ) κρίση τουλάχιστον 10 εργασιών ανά περιοδικό– παρουσιάζεται ακολούθως:

 • Journal of Environmental Management (8,7), 380 εργασίες
 • International Journal of Hydrogen Energy (7,2), 367 εργασίες
 • Chemical Engineering Journal (15,1), 180 εργασίες
 • Applied Energy (11,2), 168 εργασίες
 • Sustainability (3,9), 107 εργασίες
 • International Journal of Renewable Energy Development (2,5), 81 εργασίες
 • Energies (3,2), 80 εργασίες
 • International Journal of Systems Assurance Engineering and Management (2,0), 63 εργασίες
 • Heliyon (4), 48 εργασίες
 • Applied Physics A (2,7), 46 εργασίες
 • Journal of Cleaner Production (11,1), 41 εργασίες
 • Sustainable Cities and Society (11,7), 33 εργασίες
 • Engineering Economics (1,830), 22 εργασίες
 • Plos One (3,7), 21 εργασίες
 • Journal of Environmental and Public Health (2,791), 19 εργασίες
 • Renewable and Sustainable Energy Reviews (15,9), 17 εργασίες
 • Electronics (2,9), 15 εργασίες
 • Technological Forecasting and Social Change (12), 15 εργασίες
 • Frontiers in Energy Research (3,4), 15 εργασίες
 • Chemical Engineering Science (4,7), 14 εργασίες
 • Economic Research (3,080), 13 εργασίες
 • Energy Strategy Reviews (8,2), 12 εργασίες
 • Mathematical Problems in Engineering (1,430), 13 εργασίες
 • International Journal of Energy Research (4,6), 12 εργασίες
 • International Journal of Sustainability in Higher Education (4,12), 12 papers
 • Materials Chemistry and Physics (4,6), 12 εργασίες
 • Business, Management and Economics Engineering (2,1), 11 εργασίες
 • Energy and Buildings (6,7), 10 papers
 1. Αυτό το top-28 περιοδικών συλλέγει 1828 εργασίες, ήτοι το 79% των 2322 κριθέντων και δημοσιευμένων εργασιών (1400 εργασίες εντός των τριών τελευταίων δεκαετιών και 248 εργασίες εντός των δύο τελευταίων δεκαετιών).
 2. Αυτό το top-28 περιοδικών υποστηρίζει συνολικό συντελεστή απήχησης 13908, ήτοι το 85% του συνολικού συντελεστή απήχησης 16293 των 2322 κριθέντων και δημοσιευμένων εργασιών.
 3. Αυτό το top-28 περιοδικών υποστηρίζει σταθμισμένο συντελεστή απήχησης 7,608 (εκ των 1828 εργασιών).

Ο Γρηγόριος συμμετέχει ως συνεργάτης έκδοσης ή μέλος εκδοτικής επιτροπής σε πάνω από 30 επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά): Frontiers in Endocrinology (2024), Frontiers in Climate (2024), Discover Sustainability (Editorial Board, 2023-), Journal of Energy and Power Technology (Editorial Board, 2023-), PLOS ONE eds (Editorial Board, Academic Editor, 2023-2024), Hindawi eds (2023-), Thermal Science and Engineering (Editorial Board, 2023-), Frontiers in Pharmacology (specialty section: Drugs Outcomes Research and Policies, 2022-2023), Journal of Bioresources and Environmental Sciences (Editorial Board, 2022-), Engineering Economics (Editorial Advisory Board, 2022-), Business Management and Economics Research (Editorial Board, 2022-), Frontiers in Environmental Chemistry (Associate Editor, 2022-), Journal of Human, Earth, and Future (Editorial Board, 2022-), Green and Low-Carbon Economy (Editorial Board, 2022-), Academy of Accounting and Financial Studies Journal (co-Editor-in-Chief, 2021-), Journal of Environmental Management (Associate Editor, 2020-2021), International Journal of Renewable Energy Development (Handling Editor, 2020-2021), Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (2021-), Oeconomia Copernicana (2021-), Merits (2021-), Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues (2018-), International Journal of Entrepreneurship (2018-), Sustainability (2018-), Problems and Perspectives in Management (Section Editor, 2018-), Investment Management and Financial Innovations (2018-), Environmental Economics (2018-) (Ανακοίνωση Τύπου, 23 Σεπτεμβρίου 2019), Biomedical and Pharmacology Journal, American Journal of Industrial and Business Management (Academic Editor, 2013-), Archives of Current Research International (2018-), Journal of Scientific Research and Reports (2014-), Materials Science for Energy Technologies (2018-2023), Journal of Management and Sustainability (Associate Editor, 2012-), International Journal of Chemical and Process Engineering Research (Associate Editor, 2014-).

Το έτος 2016 ο δικτυακός τόπος Publons ανακοίνωσε το βραβείο “Sentinels of Science”, απονέμοντάς το στους κριτές και στους εκδότες με το παραγωγικότερο έργο αξιολόγησης εργασιών (Ανακοίνωση Τύπου, 26 Σεπτεμβρίου 2016) προς δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ειδικότερα, η δεύτερη θέση για τον πιο παραγωγικό κριτή για το έτος 2016 -με κριτήριο την αφοσίωσή του στην επιστήμη (Ανακοίνωση Τύπου, 23 Σεπτεμβρίου 2016)- απονεμήθηκε στον Γρηγόριο Κυριακόπουλο. Το έτος 2017 κατατάχθηκε στο top 1% κριτών στην Ελλάδα (σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Publons), καθώς και σε 2 -εκ των συνολικώς 27- τομείς βασικής έρευνας: Γεωπονικές και Βιολογικές Επιστήμες (1η), Περιβάλλον (14η). Περαιτέρω, για το έτος 2018 ο Γρηγόριος κατατάχθηκε στο top 1% αναμεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων εγγεγραμμένων ερευνητών από 220 χώρες παγκοσμίως σε 5 -εκ των συνολικώς 22- τομείς έρευνας βασικών επιστημών (Essential Science Indicators, ESI): Γεωπονικές Επιστήμες (6η), Περιβάλλον και Οικολογία (7η), Μηχανική (35η), Φυτολογία και Ζωολογία (25η), Διεπιστημονική (22η). Κατά την αξιολόγηση εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά τα οποία είναι καταχωρημένα μόνο στο Web of Science Core Collection για την περίοδο: Σεπτέμβριος 2018 - Σεπτέμβριος 2019, ο Γρηγόριος κατατάχθηκε στο top 1% (σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Publons) αναμεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων εγγεγραμμένων ερευνητών από 223 χώρες παγκοσμίως σε 3 -εκ των συνολικώς 22- τομείς έρευνας βασικών επιστημών: Μηχανική, Περιβάλλον και Οικολογία, Διεπιστημονική.

Παγκόσμιο top 2% των επιστημόνων με τον υψηλότερο αριθμό αναφορών για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 1996-2022"

-Το έτος 2020 ο Γρηγόριος συμπεριλήφθηκε στο άνω-1,4% (θέση 95.295) βάσει του αριθμού αναφορών από δημοσιευμένες εργασίες του στον κύριο τομέα «Enabling & Strategic Technologies», υπο-πεδία «Energy» και «Environmental Sciences», σύμφωνα με τη λίστα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ (έκδοση 3, Οκτώβριος 2021).

-Το έτος 2021 ο Γρηγόριος συμπεριλήφθηκε στο άνω-8,1‰ (θέση 65.163) βάσει του αριθμού αναφορών από δημοσιευμένες εργασίες του στον κύριο τομέα «Enabling & Strategic Technologies», υπο-πεδία «Energy» και «Business & Management», σύμφωνα με τη λίστα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ (έκδοση 5, Οκτώβριος 2022).

-Το έτος 2022 ο Γρηγόριος συμπεριλήφθηκε στο άνω-6,1‰ (θέση 64.197) βάσει του αριθμού αναφορών από δημοσιευμένες εργασίες του στον κύριο τομέα «Enabling & Strategic Technologies», υπο-πεδία «Energy» και «Business & Management», σύμφωνα με τη λίστα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ (έκδοση 6, Οκτώβριος 2023). Θέσεις: 23/84 στο Ε.Μ.Π., 218/926 σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας.

-Το χρονικό διάστημα 1996-2022 ο Γρηγόριος συμπεριλήφθηκε στο άνω-1,83% βάσει του αριθμού αναφορών από δημοσιευμένες εργασίες του στον κύριο τομέα «Enabling & Strategic Technologies», υπο-πεδία «Energy» και «Business & Management», σύμφωνα με τη λίστα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ (έκδοση 6, Οκτώβριος 2023). Θέσεις: 98/120 στο Ε.Μ.Π., 859/971 σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας.

Σε απόλυτους αριθμούς αυτό το παγκόσμιο top 2% για το έτος 2020 αντιστοιχεί σε αριθμό αναφορών από 190.000 επιστήμονες σε ένα σύνολο 6.800.000 επιστημόνων, ενώ για τα έτη 2021 και 2022 αυτό το παγκόσμιο top 2% αντιστοιχεί σε αριθμό αναφορών περισσοτέρων των 200.000 επιστημόνων, σε ένα σύνολο 8.000.000 (έτος 2021), 10.000.000 (έτος 2022) επιστημόνων, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον πέντε εργασίες με καταχώρηση στη βάση δεδομένων Scopus.

Παράλληλα, ο Γρηγόριος είναι κύριος συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 114 εργασιών σε κεφάλαια βιβλίων, 53 περιοδικά και σε 14 διεθνή συνέδρια, εκ των οποίων (ενδεικτικά): είκοσι εργασίες στο περιοδικό "Sustainability" (συντελεστής απήχησης: 3,9), εννέα εργασίες στο περιοδικό "Energies" (συντελεστής απήχησης: 3,2), τρεις εργασίες στο περιοδικό “Renewable and Sustainable Energy Reviews” (συντελεστής απήχησης: 15,9), τρεις εργασίες στο περιοδικό "International Journal of Renewable Energy Development" (συντελεστής απήχησης: 2,5), δύο εργασίες στο περιοδικό "Applied Sciences" (συντελεστής απήχησης: 2,7), δύο εργασίες στο περιοδικό Amfiteatru Economic (συντελεστής απήχησης: 2,304), δύο εργασίες στο περιοδικό "Desalination and Water Treatment" (συντελεστής απήχησης: 1,1), δύο εργασίες στο περιοδικό "Global NEST Journal" (συντελεστής απήχησης: 1,1), μια εργασία στο περιοδικό “Renewable Energy” (συντελεστής απήχησης: 8,7), μία εργασία στο περιοδικό "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" (συντελεστής απήχησης: 8,464), μια εργασία στο περιοδικό “Separation and Purification Reviews” (συντελεστής απήχησης: 5,4), μια εργασία στο περιοδικό "Sustainable Chemistry and Pharmacy" (συντελεστής απήχησης: 6), μια εργασία στο περιοδικό "Frontiers in Environmental Science" (συντελεστής απήχησης: 4,6), μια εργασία στο περιοδικό "Molecules" (συντελεστής απήχησης: 4,6), μια εργασία στο περιοδικό “International Journal of Sustainability in Higher Education” (συντελεστής απήχησης: 4,120), μια εργασία στο περιοδικό "Environment, Development and Sustainability" (συντελεστής απήχησης: 4,080), μια εργασία στο περιοδικό “Land” (συντελεστής απήχησης: 3,9), μια εργασία στο περιοδικό “Climate” (συντελεστής απήχησης: 3,7), μία εργασία στο περιοδικό "Inventions" (συντελεσής απήχησης: 3,4), μία εργασία στο περιοδικό "Inhalation Toxicology" (συντελεστής απήχησης: 2,1), μία εργασία στο περιοδικό "Social Indicators Research" (συντελεστής απήχησης: 2,935), μία εργασία στο περιοδικό "Journal of Marine Science and Engineering" (συντελεστής απήχησης: 2,9), μία εργασία στο περιοδικό "Acta Montanistica Slovaca" (συντελεστής απήχησης: 1,6), δύο εργασίες στο περιοδικό "Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity" (CiteScore: 7,5), δύο εργασίες στο περιοδικό "Problems and Perspectives in Management" (CiteScore: 2,4), μία εργασία στο περιοδικό "TEM Journal" (CiteScore: 1,9), μία εργασία στο περιοδικό "WSEAS Transactions on Business and Economics" (CiteScore: 1,6), μία εργασία στο συνέδριο "Environment, Energy and Earth Sciences (E3S) Web Conferences" (CiteScore: 1,0), μία εργασία στο περιοδικό "Journal of Risk and Financial Management" (CiteScore: 0,7); 14 κεφάλαια βιβλίων (μετά από πρόσκληση των αντιστοίχων εκδοτικών επιτροπών) σε βιβλία μηχανικής, ενέργειας, περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών πολιτικών; καθώς και άνω των 30 ανακοινώσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Οι 87 πρόσφατες εργασίες (έτη 2016-2024) έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους βιβλίων καθώς και στα ακόλουθα περιοδικά, όπως (κατά μειούμενο πλήθος εργασιών ανά περιοδικό, φθίνουσα χρονολογική σειρά και μειούμενο συντελεστή απήχησης): "International Journal of Renewable Energy Development" (1 εργασία, 2024; 1 εργασία, 2022; 1 εργασία, 2021), "Global NEST Journal" (1 εργασία, 2024; 1 εργασία, 2019), "Sustainability" (1 εργασία, 2023; 4 εργασίες, 2022; 3 εργασίες, 2021; 5 εργασίες, 2020; 3 εργασίες, 2019; 4 εργασίες, 2018), "Energies" (2 εργασίες, 2023; 3 εργασίες, 2022; 1 εργασία, 2021; 1 εργασία, 2020; 2 εργασίες, 2019), "Applied Sciences" (1 εργασία, 2023; 1 εργασία 2022), "Amfiteatru Economic" (1 εργασία 2022; 1 εργασία, 2021), "Desalination and Water Treatment" (1 εργασία, 2022; 1 εργασία, 2019), "Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity" (2 εργασίες, 2020), "International Journal of Earth Sciences and Engineering" (2 εργασίες, 2019), "Academy of Strategic Management Journal" (2 εργασίες, 2018), "Frontiers in Environmental Science" (1 εργασία, 2024), "Land" (1 εργασία, 2023), "Inventions" (1 εργασία, 2023), "Climate" (1 εργασία, 2023), "Environment, Development and Sustainability" (1 εργασία, 2022), "Journal of Marine Science and Engineering" (1 εργασία, 2022), "Acta Montanistica Slovaca" (1 εργασία, 2022), "Journal of Risk and Financial Management" (1 εργασία, 2022), "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" (1 εργασία, 2021), "Molecules" (1 εργασία, 2021), "Social Indicators Research" (1 εργασία, 2021), "E&M Economics and Management" (1 εργασία, 2021), "TEM Journal" (1 εργασία, 2021), "WSEAS Transactions on Business and Economics" (1 εργασία, 2021), "International Journal of Environmental Research and Public Health" (1 εργασία, 2020), “International Journal of Sustainability in Higher Education” (1 εργασία, 2020), "Sustainable Chemistry and Pharmacy" (1 εργασία, 2019), "Renewable Energy" (1 εργασία, 2018). 6, εκ των συνολικά 114, εργασίες ως συν-συγγραφέας είναι καταχωρημένες και στη βάση δεδομένων PubMed. Οι συνολικές αναφορές από προσωπικές εργασίες είναι 4106 εκ των οποίων 182 αναφορές στο έτος 2018, 240 αναφορές στο έτος 2019, 375 αναφορές στο έτος 2020, 779 αναφορές στο έτος 2021, 817 αναφορές στο έτος 2022, 971 αναφορές στο έτος 2023, 339 αναφορές στο έτος 2024; h-index: 34 και i10-index: 75, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων "Google Scholar" (2899 αναφορές, h-index: 31, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων "Scopus"). Σε αυτές τις αναφορές περιλαμβάνονται 2169 ετερο-αναφορές από 482 περιοδικά με σταθμισμένο συντελεστή απήχησης 6,178, συνολικός συντελεστής απήχησης 13400, καθώς και εκατοντάδες αναφορές από 625 περιοδικά, συλλογικούς τόμους και συνέδρια [χωρίς συντελεστή απήχησης, αλλά με κάλυψη στις βάσεις δεδομένων "Scopus" και "Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics)"].

Tο top-31 των παραγωγικότερων περιοδικών (επί των 482 περιοδικών), τα οποία έχουν συντελεστή απήχησης -και εμφανίζουν 10, ή περισσότερες, ετερο-αναφορές- αθροίζουν 1285 ετερο-αναφορές με συνολικό συντελεστή απήχησης 9100 και σταθμισμένο συντελεστή απήχησης 7,082. Ο παρενθετικός δεκαδικός αριθμός είναι ο συντελεστής απήχησης, ακολουθούμενος από τον αντίστοιχο αριθμό ετερο-αναφορών ανά περιοδικό (περίοδος αναφοράς: Απρίλιος 2024):

 • Sustainability (3.9), 269
 • Journal of Environmental Management (8,7), 220
 • Energies (3,2), 148
 • Chemical Engineering Journal (15,1), 67
 • Journal of Cleaner Production (11,1), 51
 • Renewable and Sustainable Energy Reviews (15,9), 44
 • International Journal of Hydrogen Energy (7,2), 37
 • Environmental Science and Pollution Research (5,8), 36
 • International Journal of Renewable Energy Development (2,5), 30
 • Plos One (3,7), 29
 • Frontiers in Environmental Science (4,6), 27
 • Technological Forecasting and Social Change (12), 27
 • Renewable Energy (8,7), 26
 • International Journal of Energy Sector Management (3,1), 25
 • Environment Development and Sustainability (4,9), 23
 • Applied Energy (11,2), 22
 • Journal of Hazardous Materials (13,6), 20
 • Economic Research (3,080), 18
 • Energy Policy (9), 18
 • Chemosphere (8,8), 17
 • Heliyon (4), 16
 • Sustainable Development (12,5), 16
 • Energy (9), 14
 • Journal of Energy Storage (9,4), 14
 • Science of the Total Environment (9,8), 14
 • Sustainable Cities and Society (11,7), 14
 • Water (3,4), 13
 • Frontiers in Energy Research (3,4), 10
 • IEEE Access (3,9), 10
 • Journal of Competitiveness (3,85), 10
 • Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity (CiteScore: 7,5), 22

Επιπλέον, ανάμεσα στα περιοδικά με τιμή συντελεστή απήχησης τουλάχιστον 10, ένα υποσύνολο 293 εργασιών με αναφορά στις προσωπικές δημοσιεύσεις έχει δημοσιευτεί σε 33 περιοδικά, στην περιοχή: Resources Policy (συντελεστής απήχησης 10,2) ως Joule (συντελεστής απήχησης 39,8). Σταθμισμένος συντελεστής απήχησης των 33 περιοδικών δημοσίευσης αυτού του υποσυνόλου των 293 εργασιών: 13,7

4 highly cited papers – Data from: Web of Science, Essential Science Indicators: Οι ακόλουθες δημοσιεύσεις έλαβαν επαρκή αριθμό αναφορών για να συμπεριληφθούν στο top 1% των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων, βάσει του αντιστοίχως τιθεμένου ορίου αναφορών ανά επιστημονικό πεδίο και έτος δημοσίευσης:

 • Dalia Streimikiene and Grigorios L. Kyriakopoulos (2023). Energy Poverty and Low Carbon Energy Transition. Energies, Volume: 16, Issue: 2, Article Number: 610. DOI: 10.3390/en16020610. Published: January 2023. Period: 2023-2024. Academic field: Energy and Fuels. Categories/Classification: Earth Sciences, Environmental Sciences, Household Air Pollution.
 • Dalia Streimikiene, Grigorios L. Kyriakopoulos, Vidas Lekavicius and Indre Siksnelyte-Butkiene (2021). Energy Poverty and Low Carbon Just Energy Transition: Comparative Study in Lithuania and Greece. Social Indicators Research, Volume: 151, Issue: 1, 319-371. DOI: 10.1007/s11205-021-02685-9. Published: April 2021. Period: 2021-2024. Academic fields: Social Sciences, Interdisciplinary, Sociology. Categories/Classification: Social Sciences, Sustainability Science, Renewable Energy.
 • Stamatios Ntanos, Grigorios L. Kyriakopoulos, Miltiadis Chalikias, Garyfallos Arabatzis and Michalis Skordoulis (2018). Public Perceptions and Willingness to Pay for Renewable Energy: A Case Study from Greece. Sustainability, Volume: 10, Issue: 3, Article Number: 687. DOI: 10.3390/su10030687. Published: March 2018. Year: 2018. Academic field: Social Sciences.
 • Grigorios L. Kyriakopoulos and Garyfallos Arabatzis (2016). Electrical energy storage systems in electricity generation: Energy policies, innovative technologies, and regulatory regimes. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume: 56, 1044-1067. DOI: 10.1016/j.rser.2015.12.046. Published: April 2016. Period: 2016-2024. Academic fields: Engineering, Green and Sustainable Science and Technology, Energy and Fuels. Categories/Classification: Electrical Engineering, Electronics and Computer Science, Power Systems and Electric Vehicles, Unit Commitment.

Περαιτέρω, ο Γρηγόριος είναι (συν)υπεύθυνος των ακόλουθων εκδόσεων:

1) research topic: Microplastics Pollution, με τα εξής συμμετέχοντα επιστημονικά περιοδικά: International Journal of Environmental Research and Public Health, Microplastics, Sustainability, Toxics, Water.

2) research topic: Sustainability of Digital Transformation for the Environment, στο επιστημονικό περιοδικό: Frontiers in Environmental Science, θεματική: Environmental Economics and Management . Το ερευνητικό-συγγραφικό έργο ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2024 με δημοσίευση 15 εργασιών.

3) co-editorship special issue: Editorial Board Members’ Collection Series: Resources and Sustainable Utilization, στο επιστημονικό περιοδικό: Sustainability.

4) New Energy and Future Energy Systems - Proceedings of NEFES 2022, online conference, China, 25-28 October 2022. Editor: Grigorios L. Kyriakopoulos.

5) New Energy and Future Energy Systems - Proceedings of NEFES 2023, Matsue, Japan, 21–24 November 2023. Editor: Grigorios L. Kyriakopoulos.

6) Functional materials and circular economy, στο επιστημονικό περιοδικό: Materials Circular Economy, Springer Nature eds. Editors: Kunal Mondal, Ashutosh Sharma, Nagaraj P. Shetti, Grigorios L. Kyriakopoulos, Seeram Ramakrishna.

7) Green Strategies for Plastic Recycling and Management, στο επιστημονικό περιοδικό: Sustainable Polymer and Energy. Editor: Grigorios L. Kyriakopoulos.

8) Materials Science: Materials, Methods and Processes of Greening Industry and Environmental Sustainability, στο επιστημονικό περιοδικό: SN Applied Sciences (Springer Nature eds). Editor: Grigorios L. Kyriakopoulos

καθώς και των ακόλουθων 18 εκδόσεων:

1) Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας: "Novel Materials and Water Purification: Towards a Sustainable Future", 1st Edition 2024. Editors: Miltiadis G. Zamparas and Grigorios L. Kyriakopoulos. Hardback ISBN: 978-1-83767-049-9, pdf ISBN:978-1-83767-166-3, epub: 978-1-83767-167-0, 377 pp. Royal Society of Chemistry (RSC) eds. Αυτό το βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2024 με δημοσίευση 13 κεφαλαίων.

2) Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας: “Water Management and Circular Economy”, 1st Edition 2023. Editors: Miltiadis G. Zamparas and Grigorios L. Kyriakopoulos. Paperback ISBN: 9780323952804, eBook ISBN: 9780323952811, 478 pp. Elsevier eds.

3) Στο περιοδικό “Materials Science for Energy Technologies”, με τίτλο ειδικού τεύχους: "Energy Materials and Circular Economy".

Submission deadline: June 2023

Guest Editors: Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos, Dr. Kunal Mondal

4) Στα περιοδικά “Frontiers in Environmental Chemistry” και "Frontiers in Environmental Science", με τίτλο ειδικού τεύχους: "Chemical Innovations in Emerging and Niche Technologies: Technological, Environmental and Socio-Economic Advancements".

Special issue sections (jointly): Chemical Treatments (Frontiers in Environmental Chemistry), Water and Wastewater Management (Frontiers in Environmental Science)

Deadline of full manuscripts: October 2022

Guest Editors: Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos, Prof. Dr. Denis Solovev, Dr. Ioannis Sebos, Dr. Miltiadis Zamparas

5) Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας: “SMART Automatics and Energy: Proceedings of SMART-ICAE 2021”, 1st Edition 2022. Editors: Denis B. Solovev, Grigorios L. Kyriakopoulos, Terziev Venelin. Hardback ISBN-13: 9789811687587, ISBN-10: 9811687587, 780 pp. Springer eds.

6) Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας: “COVID-19 Pandemic Impact on New Economy Development and Societal Change”, 1st Edition 2022. Editor: C.R.G. Popescu. Κεφάλαιο 15: Popescu, C.R.G., Kyriakopoulos G.L. (2022). Strategic Human Resource Management in the 21st-Century Organizational Landscape: Human and Intellectual Capital as Drivers for Performance Management. DOI: 10.4018/978-1-6684-3374-4, ISBN-13: 9781668433744, ISBN-10: 1668433745, EISBN-13: 9781668433768, ISBN-13 Softcover: 9781668433751, 350 pp. IGI Global eds.

7) Στο περιοδικό “Laws”, με τίτλο ειδικού τεύχους: "Technology and Economics Law in Energy Markets and Environmental Problems".

Special issue section: Environmental Law Issues

Deadline: 28 February 2023

Guest Editors:

Prof. Dr. Maria Alessandra Ragusa, University of Catania, Italy

Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos, National Technical University of Athens, Greece

8) Στο περιοδικό "Advances in Environmental and Engineering Research", με τίτλο ειδικού τεύχους: "Environmental Economics and Management".

Guest Editor: Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα

9) Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας: “Chemical Lake Restoration – Technologies, Innovations and Economic Perspectives”, 1st Edition. Editors: Miltiadis G. Zamparas and Grigorios L. Kyriakopoulos. Print-ISBN: 978-3-030-76379-4 (Hbk). Online-ISBN: 978-3-030-76380-0 (PDF). Springer Nature eds, 2021, 8 chapters, 209 pp. Συμμετοχή στη συγγραφή των κεφαλαίων: 3, 5, 8.

10) Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας: “Sustainable Development of Electrical Energy Storage Technologies in Energy Production”, 1st Edition. Editor: Grigorios L. Kyriakopoulos. Print-ISBN: 978-3-0365-0928-0 (Hbk). Online-ISBN: 978-3-0365-0929-7 (PDF). MDPI eds 2021, 15 chapters, 288 pp. Συμμετοχή στη συγγραφή 4, εκ των συνολικά 15, κεφαλαίων.

11) Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας: “Low Carbon Energy Technologies in Sustainable Energy Systems”, 1st Edition. Editor: Grigorios L. Kyriakopoulos. Paperback ISBN-13: 978-0128228975, ISBN-10: 0128228970. Elsevier eds. Imprint: Academic Press, 2021, 15 chapters, 418 pp. Συγγραφή του κεφαλαίου 15.

12) Στο περιοδικό “Energies”, με τίτλο ειδικού τεύχους: "Addressing Challenges of Low-Carbon Energy Transition". Αυτό το ειδικό τεύχος του περιοδικού "Energies", με συν-εκδότες τους Prof. Dr. Dalia Streimikiene και Prof. Dr. Tomas Baležentis, ολοκληρώθηκε με δημοσίευση 5 επιστημονικών εργασιών. Συμμετοχή στη συγγραφή 2, εκ των συνολικά 5, εργασιών.

13) Στο περιοδικό “Sustainability”, με τίτλο ειδικού τεύχους: "Polymer Waste Management". Αυτό το ειδικό τεύχος του περιοδικού "Sustainability", με συν-εκδότες τους Prof. Dr. Dalia Streimikiene και Prof. Dr. Tomas Baležentis, ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2021 με δημοσίευση 5 επιστημονικών εργασιών. Συμμετοχή στη συγγραφή 1, εκ των συνολικά 5, εργασίας

14) Στο περιοδικό “Sustainability”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Technologies and Strategies of the Development of the Low Carbon Economy”. Αυτό το ειδικό τεύχος του περιοδικού "Sustainability" ολοκληρώθηκε ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2020 με δημοσίευση 5 επιστημονικών εργασιών. Συμμετοχή στη συγγραφή 3, εκ των συνολικά 5, εργασιών.

15) Στο περιοδικό “Sustainability”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Sustainable Development of Electrical Energy Storage Technologies in Energy Production”. Αυτό το ειδικό τεύχος του περιοδικού "Sustainability" ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 2018 με δημοσίευση 15 επιστημονικών εργασιών. Συμμετοχή στη συγγραφή 4, εκ των συνολικά 15, εργασιών.

16) Στο περιοδικό “Academy of Strategic Management Journal”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Innovative technologies, Industrial development, Agrarian policies, Resource management and Sustainable strategies towards the economic growth of the Russian Federation". Volume: 16, Issue 2, year 2017. Αυτό το ειδικό τεύχος φιλοξενεί 20 προσωπικώς επιλεχθείσες και κριθείσες επιστημονικές εργασίες.

17) Στο περιοδικό “International Journal of Earth Sciences and Engineering”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Green house buildings and infrastructures ”:

Guest Editor: Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα

Editor-in-Chief: Prof. Dr. D. Venkat Reddy, Εθνικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Karnataka, Surathkal, Ινδία

18) Στο περιοδικό “International Journal of Earth Sciences and Engineering”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Renewable and sustainable energy resources”:

Guest Editor: Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα

Editor-in-Chief: Prof. Dr. D. Venkat Reddy, Εθνικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Karnataka, Surathkal, Ινδία

Αυτά τα ειδικά τεύχη του περιοδικού “International Journal of Earth Sciences and Engineering” ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο 2018 με δημοσίευση, συνολικά, 10 επιστημονικών εργασιών. Συμμετοχή στη συγγραφή 2, εκ των συνολικά 10, εργασιών.

Επιπλέον, είναι:

a) Guest-Editor στο περιοδικό “HighTech and Innovation Journal”, με τίτλο ειδικού τεύχους: "Grand Challenges Initiative: Sustainability and Development". Special issue section: Sustainability, Energy and Clean Technologies. Deadline: December 2022.

b) Chief-Editor at the: 5th International Conference on Advanced Education and Management (ICAEM 2018) in Shanghai, 21-22 July 2018, China.

c) Technical Committee member at the: International Conference on Sustainable Development on Energy and Environment Protection (SDEEP2017) in Yichang, 28-30 July 2017, China - IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.

d) Κριτής άνω των 650 εργασιών (πλήρη κείμενα) σε περισσότερα από 30 έγκριτα επιστημονικά συνέδρια (ο αριθμός κριθέντων εργασιών ανά συνέδριο παρατίθεται σε παρένθεση):

 • 2023 14th International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST 2023), 23-25 November 2023, Shandong University, Qingdao, China (1 review)
 • 5th International Scientific Conference on "Digital Transformation of Industry: Trends, Management, Strategies" (DTI-2023). “From Industry 4.0 to Industry 5.0: Challenges and Perspectives", 25-27 October 2023
 • 5th International Conference on Smart Power and Internet Energy Systems (SPIES 2023), 1-4 December 2023, Shenyang, China (1 review)
 • 12th International Conference on Clean and Green Energy (ICCGE 2023), 25-27 May 2023, Xiamen, China
 • 2023 International Conference on Energy Science and Environmental Engineering (CESEE 2023), 14-16 April 2023, Sanya, China
 • X Euro-Asian Symposium on Economic Theory "Viability of Economic Theories: through Order and Chaos" (EASET 2022), 29-30 June 2022, Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russian Federation (3 reviews)
 • 13th International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST 2022), 21-23 October 2022, Shandong University, Qingdao, China (3 reviews)
 • 7th International Conference on New Energy and Future Energy Systems (NEFES 2022), 25-28 October 2022, Nanjing, China
 • 2022 - 8th International Conference on Information Management and Industrial Engineering (ICII 2022), 25-27 May 2022, Cape Town, South Africa
 • International Conference on SMART Automatics and Energy (SMART-ICAE), 7-8 October 2021, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
 • 2021 International Conference on Energy Science and Environmental Chemistry (ICESEC 2021), 4-5 December 2021, Wuhan, China
 • 6th International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2020) online (virtual conference without any physical participation), 23-26 August 2020. (20 reviews)
 • 6th International Conference on Information Management and Industrial Engineering (ICII 2020) in Cape Town, South Africa, 20-22 January 2020. (7 reviews)
 • Global Conference on Advanced Smart and Sustainable Technologies in Engineering (GCASSTE 2020) in Mangalore Institute of Technology and Engineering (MITE) Campus, Moodabidri, Mangalore, Karnataka, India, 30-31 January 2020.
 • 2nd International Conference on Smart Power and Internet Energy Systems (SPIES 2020), 2-4 June 2020, Bangkok, Thailand.
 • 5th International conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS 2019) in Macau, 21-24 July 2019, China. (4 reviews)
 • Euro Conference on Catalysis and Chemical Engineering Advancements (Catalysis 2019) in Rome, 9-11 September 2019, Italy.
 • 2nd International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering (MEIE 2019) in Hangzhou, 25-27 May 2019, China. (1 review)
 • 2019 International Conference on Smart Power and Internet Energy Systems (SPIES 2019) in Deakin University, 25-27 April 2019, Melbourne, Australia. (1 review)
 • 4th International Conference on Education and Social Development (ICESD 2019) in Shenzhen, 19-20 January 2019, China.
 • 11th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering (EKO-DOK Conference) in Dolny Śląsk, 8–10 April 2019, Poland.
 • International Conference on Biofuels and Bioenergy, in Barcelona 23-25 September 2019, Spain.
 • 8th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet2018), being held in conjunction with the 4th International Conference on Fuzzy System and Data Mining (FSDM2018) in Bangkok, 16-19 November 2018, Thailand. (23 reviews)
 • International Conference on Sensor Networks and Signal Processing (SNSP 2018), being hosted by School of Communication and Information Engineering, Xi’an University of Science and Technology, 28-31 October 2018, China. (11 reviews)
 • 6th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2018) in Beijing, 24-27 October 2017, China. (10 reviews)
 • International Workshop on Environmental Management, Science and Engineering (IWEMSE 2018) in Xiamen, Fujian, 16-17 June 2018, China. (6 reviews)
 • 4th International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2018) in I-Shou University, Kaohsiung City, 17-21 July 2018, Taiwan. (4 reviews)
 • 2018 the International Conference on Product and Industrial Engineering (ICPIE 2018) in Chengdu, 27-29 October, 2018, China. (3 reviews)
 • International Conference on Energy Engineering and Environmental Protection (EEEP2018) in Sanya, 19-21 November 2018, China. (11 reviews)
 • 2nd International Conference on Computer Science and Application Engineering (CSAE 2018) in Hohhot, 22-24 October 2018, China. (1 review)
 • International Conference on Energy Engineering and Environmental Protection (EEEP2017) in Sanya, 20-22 November 2017, China. (11 reviews)
 • 4th International Conference on Advanced Education and Management (ICAEM 2017) in Qingdao, 16-17 December 2017, China.
 • 8th International Conference on Information & Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017) in Chania, 21-24 September 2017, Greece.
 • International Conferences on New Energy and Future Energy System: NEFES 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, China. (500 reviews, in total)
 • 2nd International Conference on Advanced Education and Management (ICAEM2015) in Guilin, 15-16 May 2014, Guangxi, China. (22 reviews)
 • International Conference on Education and Social Development (ICESD 2015) in Nanjing, 5-6 December 2015, China. (6 reviews)
 • 7th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry in Cavtat, 13-15 June 2006, Croatia. (4 reviews)

Οι κυριότερες διεθνείς εκδόσεις Who’sWho: IBC-UK, ABI-US και Marquis-US, περιέχουν βιογραφικά στοιχεία του Γρηγόρη κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες εκδόσεων.

Κατάλογος διατριβών, βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών, ως συγγραφέας και κριτής δοκιμίων (επικαιροποίηση: 24 Μαρτίου 2024).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μηχανική, Περιβάλλον, Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Οικονομία Χαμηλού Άνθρακα, Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων από Οργανικούς Ρυπαντές, Ιδιότητες Πολυμερών Υλικών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Ψυχολογία, Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διαχείριση Δασικών Πόρων, Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, Οικονομία της Ανάπτυξης, Περιβαλλοντικά Συστήματα, Κυκλική Οικονομία, Συμπεριφορική Οικολογία

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα