100 χρόνια ΣΗΜΜΥ

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 - Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του ΕΜΠ, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας της, διοργανώνει εορταστική εκδήλωση την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η επικοινωνία και η προβολή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων της Σχολής, και της σημαντικής προσφοράς της στην ελληνική κοινωνία.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, σε στελέχη της βιομηχανίας και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. Αναμένεται να αποτελέσει πεδίο συνάντησης για επιστήμονες και κοιτίδα γόνιμων συνεργασιών με στόχο να ενισχυθούν οι δεσμοί της ακαδημαϊκής / εκπαιδευτικής κοινότητας της ΣΗΜΜΥ με την αγορά εργασίας στο πλαίσιο δράσεων εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Θα παρουσιαστεί η ιστορική διαδρομή της ΣΗΜΜΥ, το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο που παράγεται σήμερα στη Σχολή και στο Ερευνητικό της Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) καθώς και χαρακτηριστικά παραδείγματα της πορείας και συμβολής επιφανών αποφοίτων της στην έρευνα, στον επιχειρηματικό τομέα και σε φορείς της κοινωνίας.

Πρόγραμμα

12:00 - 15:00   Τα ερευνητικά επιτεύγματα της Σχολής (Κεντρική Σκηνή)

15:00 - 16:00   Η παρουσία και συμβολή της Σχολής στην ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας (Κεντρική Σκηνή)

16:00 - 17:00   Σύνοδος διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (Κεντρική Σκηνή)

17:30 - 20:30   Κεντρική εκδήλωση εορτασμού των 100 ετών της Σχολής (Κεντρική Σκηνή)

  • Μουσική Εισαγωγή
  • Χαιρετισμοί
  • Η Εκπαίδευση και η Έρευνα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) και στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)
  • 100 χρόνια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Προβολή Aποσπάσματος από το Eπετειακό video της Σχολής
  • Διαδρομές Αποφοίτων

20:30                 Cocktail (Χώρος υποδοχής ισογείου)


Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων τεχνολογιών στους χώρους υποδοχής του ισογείου και του 2ου ορόφου.