Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προκήρυξης Υποψηφίων Διδακτόρων Ακαδημαϊκού Έτους 2019/2020 - Εγγραφές νέων Υ. Δ.

Δημοσιεύθηκε 14/10/2019

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης Υποψηφίων Διδακτόρων του ακαδημαϊκού έτους 2019/2020, σύμφωνα με την από 08/10/2019 απόφαση Γ. Σ. της Σχολής ΗΜΜΥ.

Καλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες να προσέλθουν στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο χειμερινό εξάμηνο από 15/10/2019 έως και 25/10/2019.

Η εγγραφή θα πρέπει να συνοδεύετε απότα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (φωτοτυπία)
  2. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος / πτυχίου (φωτοτυπία)
  3. Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Έκθεση Ενδιαφερόντων
  5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας (φωτοτυπία - με επίδειξη του πρωτοτύπου στο Γραφείο Μεταπτυχιακών)
  6. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία)
  7. Βεβαίωση Σειρά Κατάταξης του έτους αποφοίτησης (φωτοτυπία - εφόσον απαιτείται)
  8. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής

Πίνακας αποτελεσμάτων

Εγγραφή