Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ερευνητική υποτροφία Κώστας Μ. Λεμός (Costas M. Lemos Foundation)

Δημοσιεύθηκε 02/12/2019

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 για την ερευνητική υποτροφία που προσφέρεται από το Costas M. Lemos Foundation για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 σε έναν φοιτητή και μία φοιτήτρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με εξαιρετικές ακαδημαϊκές και ερευνητικές προοπτικές και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Δείτε την αρχική ανακοίνωση για τα κριτήρια και τη διαδικασία των αιτήσεων εδώ.