Προκήρυξη Υ.Δ. Ακαδ. Έτους 2020-2021

Δημοσιεύθηκε 10/07/2020

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Τμημάτων και τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Μεταπτυχιακές – Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4485/17, αρθρ.38 παρ.1-3, να υποβάλουν αίτηση από 22/7/2020 μέχρι και 10/9/2020.

Προκήρυξη