Εγγραφές ενεργών ΥΔ χειμ. εξαμ. ακαδ. έτους 2020-21

Δημοσιεύθηκε 02/10/2020

Σας ενημερωνουμε ότι οι εγγραφές των ενεργών Υποψηφίων Διδακτόρων στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 θα γίνουν από 05/10/2020 έως 16/10/2020.

Οι εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά από τις 05/10/2020 εδώ

(Εναλλακτικά από την κεντρική ιστοσελίδα της Σχολής (www.ece.ntua.gr), επιλέγουμε «Υπηρεσίες» και στην συνέχεια «Εγγραφές (Υποψηφίων Διδακτόρων)».

Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή θα πρέπει να υπάρχει η ηλεκτρονική έγκριση του επιβλέποντα Καθηγητή.

Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τις 05/10/2020.