Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Μετεγγραφών ακ. Έτους 2020-2021

Δημοσιεύθηκε 21/01/2021

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 21/01/2021) ενέκρινε την εγγραφή φοιτητών με βάση τις καταστάσεις που εστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α' 111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) όσοι ανήκουν στις περιπτώσεις α, β, γ, ε και στ του άρθρου 78 του ν. 4692/2020 (Α' 111),

γ) Αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν. 4692/2020 (Α' 111)

Καλούνται οι φοιτητές να στείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email registrations@ece.ntua.gr από 21/01/2021 έως 27/01/2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Πιστοποιητικό Γέννησης
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου
  3. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης
  4. Μία (1) φωτογραφία
  5. Υπεύθυνη Δήλωση (περί γνησιότητας των δικαιολογητικών που υποβάλλονται)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  • · Τη διαγραφή από το ίδρυμα προέλευσης θα πρέπει να την ζητήσουν άμεσα οι ίδιοι οι φοιτητές.
  • · Επίσης από σήμερα 21/01/2021 έως και αύριο (22/1/2021) μέχρι τις 13:00 θα πρέπει στο email registrations@ece.ntua.gr να στείλουν το μάθημα επιλογής του πρώτου εξαμήνου που επιθυμούν να δηλώσουν.

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ