Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων ΠΔ 407/80

Δημοσιεύθηκε 18/03/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων ΠΔ 407/80. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/03/2021 - 01/04/2021.

Πρόσκληση

Αίτηση