Εγγραφές Νεοεισαχθέντων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών Ακ. Έτους 2020-2021

Δημοσιεύθηκε 24/09/2021

Καλούνται οι επιτυχόντες του ακαδ. έτους 2020-2021 που ανήκουν στην ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο registrations@ece.ntua.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.152/118927/Α5/22-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 24/09/2021 - 30/09/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, να αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr.