Διαδικασία Εγγραφής


Σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας καλωσορίζουμε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η διαδικασία εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία της Σχολής μόλις αποσταλεί από το Υπουργείο η σχετική Υπουργική Απόφαση που θα αναφέρει τις ημερομηνίες καθώς επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι ημερομηνίες αυτές συνήθως ανακοινώνονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και διαρκούν 15 ημέρες. Τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την Υ.Α του έτους 2016 ήταν τα εξής :

  • Εκτυπωμένη την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής του Υπουργείου Παιδείας.
  • Πιστοποιητικό Γέννησης.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας).
  • 1 φωτογραφία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση με νέα ανακοίνωση, σχετικά με τις επίσημες ημερομηνίες και τα δικαιολογητικά εγγραφής. Το ωράριο της Γραμματείας είναι Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρα 11:00 έως 13:00