Μαρία Γραμματικού

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


Σύντομο Βιογραφικό


Η Μαρία Γραμματικού είναι Ερευνήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ανήκει στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Μ.Π. Διεξάγει έρευνα σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα από το 1998 έως και σήμερα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα διαχείρισης και βέλτιστου σχεδιασμού δικτύων επικοινωνίας υπολογιστών, διαχείρισης και παρακολούθησης δικτύων, σχεδίασης και διαχείρισης δικτύων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών καθώς και Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων, Cloud Computing και Τεχνολογία Ηλεκτρονικού και Κινητού Εμπορίου με τη χρήση του Internet. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π, και έχει πολλές δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και διεθνή συνέδρια του ερευνητικού χώρου. Έχει αναλάβει στο παρελθόν τη διοργάνωση και προεδρία θεματικής ενότητας στα πλαίσια του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου IEEE CloudCom 2011 (http://2011.cloudcom.org/) με παγκόσμια συμμετοχή και μεγάλη απήχηση. Επιπρόσθετα, έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο και τον έφερε εις πέρας σε Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα (NOVI - Networking innovations Over Virtualized Infrastructures) του Εργαστηρίου, στο οποίο συμμετείχαν 13 Ευρωπαϊκές χώρες και στο οποίο το Ίδρυμά μας είχε αναλάβει το γενικό συντονισμό του έργου.
Είναι μέλος της IEEE και του TEE καθώς επίσης είναι μέλος του WG7/TC48 και των forums ΤΜ και DMT.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Θέματα Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων Επικοινωνίας Υπολογιστών, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Δικτύων, Σχεδίασης και Διαχείρισης Δικτύων Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών καθώς και Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων, Cloud Computing και Τεχνολογία Ηλεκτρονικού και Κινητού Εμπορίου με τη χρήση του Internet.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα