Διαχείριση Δικτύων - Ευφυή Δίκτυα


Κωδικός 3.5.3251.9
Εξάμηνο 9o
Ροή Δ - Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 1
Διδάσκοντες Βασίλειος Μάγκλαρης, Μαρία Γραμματικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Σύνδεσμοι Ιστοσελίδα Μαθήματος

Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει τον σπουδαστή στις αρχιτεκτονικές Διαχείρισης Δικτύων (Network Management). Οι παραδόσεις πλαισιώνονται από Διδακτικές Σημειώσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις και αποθηκευμένο Ηλεκτρονικό Υλικό On-Line (συγχρονισμός video και διαφανειών) μέσω του δικτυακού τόπου www.netmode.ntua.gr. Η ύλη περιλαμβάνει:

  • Το πρότυπο αναφοράς Διαχειριστικών Λειτουργιών: Διαχείριση Βλαβών, Διάρθρωσης, Λογιστικής, Επιδόσεων και Ασφαλείας.
  • Διαχείριση δικτύων Internet/Intranet με το πρωτόκολλα SNMP και σύγχρονες κατευθύνσεις σε οπτικά δίκτυα κορμού, πρόσβασης και τοπικά δίκτυα (LAN). Αναφορά στο τοπικό δίκτυο του Ε.Μ.Π., το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ/GRNET) και το Πανευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό – Ερευνητικό Δίκτυο GÉANT.
  • Παγκόσμια διάρθρωση του Internet, διασύνδεση παρόχων υπηρεσιών Internet.
  • Διαχείριση πρωτοκόλλων Ethernet και εικονικών τοπικών δικτύων (VLAN).
  • Διαχείριση ασφαλείας: Ψηφιακά πιστοποιητικά, υποδομές δημοσίου κλειδιού (PKI), υποδομές ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (ΑΑΙ), ανίχνευση επιθέσεων &ανωμαλιών.
  • Ευφυή δίκτυα οριζόμενα από Λογισμικό (Software Defined Networks - SDN), αρχιτεκτονικές ελέγχου OpenFlow.

Οι σπουδαστές ασκούνται στο τοπικό δίκτυο του Ε.Μ.Π. και στα διεθνή δίκτυα GENI & GÉANT μέσω του PCLab της Σχολής.