Χρήστος Καψάλης

Καθηγητής   Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο καθηγητής Χ. Ν. Καψάλης, γεννήθηκε το 1956 στο Ναύπλιο. Απέκτησε Δίπλωμα Μηχανολόγου & Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 1979 από το τμήμα Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ, Πτυχίο Οικονομικών από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ το 1983 και Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ του 1985. Είναι Καθηγητής στη σχολή ΗΜΜΥ του ΕΜΠ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ασυρμάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων (ΕΑΕΜΑ) της ίδιας σχολής, στην οποία και διδάσκει τα μαθήματα των Κεραιών, των Ασύρματων Ζεύξεων, των Δορυφορικών Επικοινωνιών και της Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι οι Κεραίες, οι Ασύρματες Ζεύξεις, η Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, η Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, η Διαχείριση Ασύρματων Πόρων, ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση Ασύρματων Δικτύων και η μελέτη των Μαγνητικών Πεδίων διαστημικών αποστολών. Έχει επιβλέψει πάνω από 20 Διδακτορικές Διατριβές και πάνω από 200 Διπλωματικές Εργασίες. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 250 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, έχει συγγράψει 6 βιβλία ενώ έχει συμμετάσχει και σε πάνω από 50 επιστημονικά προγράμματα (projects).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Κεραίες, οι Ασύρματες Ζεύξεις, η Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, η Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, η Διαχείριση Ασύρματων Πόρων, ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση Ασύρματων Δικτύων, μελέτη των Μαγνητικών Πεδίων διαστημικών αποστολών.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα