Ιωάννης Αβαριτσιώτης
Ιωάννης Βασιλείου
Ιωάννης Βομβορίδης
Κωνσταντίνος Βουρνάς
Διδώ Γιόβα
Ιωάννης Διάμεσης
Ευάγγελος Διαλυνάς
Ευστάθιος Ζάχος
Νικόλαος Θεοδώρου
Μιχαήλ Θεολόγου
Μαρία-Παρασκευή Ιωαννίδου
Παντελής Κάπρος
Ελευθέριος Καγιάφας
Κωνσταντίνος Καγκαράκης
Ιωάννης Κανελλόπουλος
Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος
Γεώργιος Κολέτσος
Τρύφων Κουσιουρής
Δημήτριος-Διονύσιος Κουτσούρης
Βασίλειος Λούμος
Βασίλειος Μάγκλαρης
Στέφανος Μανιάς
Νικόλαος Μαράτος
Περικλής Μπούρκας
Ιωάννης Ξανθάκης
Νικόλαος Ουζούνογλου
Γεώργιος Παπαβασιλόπουλος
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου
Κιαμάλ Πεκμεστζή
Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος
Ιωάννης Ρουμελιώτης
Ιησούς-Εμμανουήλ Σαμουηλίδης
Ιωάννης Αθ. Σταθόπουλος
Γεώργιος Στασινόπουλος
Σπυρίδων Τζαφέστας
Φραγκίσκος Τοπαλής
Ιωάννης Τσαλαμέγκας
Δημήτριος Τσαμάκης
Νικόλαος Χατζηαργυρίου
Κυριάκος Χιτζανίδης