Σταύρος Νατζαρίδης

 


 •   stnatza@mail.ntua.gr
 •   +30 (210) 7721885
 •   Γραφείο Α.1.8, 1ος Όροφος, Κτ. Ηλεκτρολόγων

Αρμοδιότητες

Τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί αφορούν κατά κύριο λόγο την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη του εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών (PCLAB) της Σχολής, της Γραμματείας (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού) αλλά και του Γραφείου Οικονομικών.
Πιο αναλυτικά οι εργασίες που εκτελούνται είναι οι παρακάτω :

 • Κατάρτιση του προγράμματος μαθημάτων των εργαστηρίων.
 • Λήψη αντιγράφου ασφαλείας (backup image) από κάθε αίθουσα διαμορφωμένο με βάση τις απαιτήσεις σε software που υπάρχει από τους διδάσκοντες των μαθημάτων και εγκατάσταση του σε όλους τους clients.
 • Αποκατάσταση προβλημάτων που προκύπτουν στο υλικό ή στο λογισμικό των Η/Υ των εργαστηρίων ή της Γραμματείας της Σχολής.
 • Διαχείριση των servers του εργαστηρίου και της Σχολής (2 Windows Servers, 3 FTP Servers, 2 UNIX Servers).
 • Διαχείριση των λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (vmail και mail alias) του Domain της Σχολής (ece.ntua.gr).
 • Διαχείριση του Domain του εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών (PCLAB) (pclab.ece.ntua.gr) .
 • Συμμετοχή στην ομάδα ανάπτυξης του web site της Σχολής.
 • Συγκέντρωση και ενημέρωση πληροφοριών και περιεχομένου της Σχολής.
 • Ανάρτηση νέων και ανακοινώσεων στο web site της Σχολής.
 • Προετοιμασία του εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών (PCLAB) της Σχολής για την διεξαγωγή του Πανελλήνιου διαγωνισμού Πληροφορικής (σε περιβάλλον UNIX).
 • Προετοιμασία του εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών (PCLAB) της Σχολής για την διεξαγωγή μαθημάτων άλλων σχολών και σεμιναρίων .
 • Τεχνική Υποστήριξη της μικροφωνικής εγκατάστασης στο Αμφιθέατρο 1 της Σχολής