Μιχάλης Γιαζιτζόγλου

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


  •   mikegiatzi@image.ntua.gr
  •   +302107722491
  •   +302107722492
  •   Γραφείο 1.1.23, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο Μιχάλης Γιαζιτζόγλου είναι υποψήφιος διδάκτορας στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Η έρευνά του αφορά στα πεδία της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης και της Επιστήμης Δεδομένων. Έχει εργαστεί σε διάφορα ερευνητικά έργα ως σύμβουλος και προγραμματιστής, ενώ πρόσφατα έχει αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στην εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων. Παλαιότερα είχε απασχοληθεί στον τομέα της οικονομικής ανάλυσης και έρευνας. Ο κ. Γιαζιτζόγλου είναι απόφοιτος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ και του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία, επίσης του ΕΜΠ.