Άγγελος Αμδίτης

 


Σύντομο Βιογραφικό


O Άγγελος Αμδίτης γεννήθηκε στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας το 1968. Έλαβε το πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ το 1992 και το Διδακτορικό του από το ίδιο τμήμα το 1997. Έχει διδάξει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Τον Ιανουάριο του 2002 ίδρυσε την ερευνητική ομάδα Ι-SENSE (http://i-sense.iccs.gr/) . Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, ITS Hellas (http://www.its-hellas.gr/gr/ ) , του οργανισμού EuroVR (https://www.eurovr-association.org/ ) και Ερευνητής Α’ στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ ενώ συμμετέχει παράλληλα στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε πάνω από 120 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Αυτή τη στιγμή συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες Ευρωπαϊκών έργων όπως το ELVITEN, το IN-PREP (in-prep.eu), το SAFERtec (http://www.safertec-project.eu ), το PLUGGY (https://www.pluggy-project.eu ), το SCENT (https://scent-project.eu ),το ΝeMo (http://nemo-emobility.eu ), το SENSKIN (http://www.senskin.eu ), το INACHUS (https://www.inachus.eu ) και το FABRIC (http://www.fabric-project.eu). Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, κεφαλαίων βιβλίων και πάνω από 180 άρθρων συνεδρίων. Εκπροσωπεί το ΕΠΙΣΕΥ στην ERΤΙCO - ITS Europe, όπου είναι επίσης μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και των ομάδων εργασίας για την Ηλεκτροκίνηση και τον Αυτοματισμό καθώς επίσης και στις παρακάτω πλατφόρμες και οργανισμούς C-ITS Platform, DTLF, GEAR2030, TM2.0 Platform (Steering Body member), Trilateral WG on Automation, euRobotics, SENSORIS, WssTP, ALICE (Steering Committee Member) ,UITP, EFFRA και άλλα. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και πιο συγκεκριμένα την ηλεκτροκίνηση, τα συνεργατικά συστήματα μεταφορών, τα αυτοματοποιημένα συστήματα και την έξυπνη κινητικότητα για τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές. Δραστηριοποιείται, επίσης, στην έρευνα που σχετίζεται με το Διαδίκτυο (IoT, Cloud services κ.λπ.) και τα έξυπνα ολοκληρωμένα συστήματα (ανάπτυξη αισθητικών πρωτοτύπων, ενσωματωμένα συστήματα, δίκτυα επικοινωνίας και άλλα), τις εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος και άλλα.