Δημήτρης Καλογεράς

 


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δημήτρης Καλογεράς είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο της Σχολής Ηλ/γων Μηχ/κων και Μηχ/κων ΗΥ από το 1986. Είναι Ερευνητής στο ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό Ινστιτούτο του ΕΜΠ-Σχολής Ηλ/γων Μηχ/κων και Μηχ/κων ΗΥ) και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ. Εργάστηκε στο κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ σαν κύριος συντελεστής του Δικτύου του ΕΜΠ, του οπτικού δικτύου του ΕΔΕΤ και του Παν. Σχολικού Δικτύου. Εργάστηκε σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων (GEANT,6net, NOVI) κλπ. Ο Δρ. Καλογεράς ήταν από τους πρωτοπόρους στην λειτουργία ανεπτυγμένων χαρακτηριστικών δίκτυων π.χ IPv6 και multicast στον Ελληνικό και ευρωπαιϊκό χώρο. Στο παγκόσμιο χώρο του ΙοΤ συμμετέχει στο thethingsNetwork με ένα πολυκαναλικό LoRAWAN gateway (class b) στην περιοχή της Αθήνας και ένα μικρό mesh δίκτυο με 6LowPAN και ασύμμετρη δρομολόγηση με το πρωτόκολλο RPL.