Φώτω Αφράτη

Συνταξιοδοτηθείσα Καθηγήτρια   Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο, 1980
  • Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1976

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Complexity in Computing