Ιωάννης Αβαριτσιώτης

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Τεχνολογίας Λεπτών Στρωμάτων, Loughborough University of Technology, Ηνωμένο Βασίλειο, 1976
  • Μάστερ, Τεχνολογίας Λεπτών Στρωμάτων, Loughborough University of Technology, Ηνωμένο Βασίλειο, 1974
  • Πτυχίο, Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, 1972