Κωνσταντίνος Δέρβος

Καθηγητής   Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


  •   cdervos@central.ntua.gr
  •   Γραφείο 3.2.11, 3ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Μαθήματα