Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς

Συνταξιοδοτηθείς   Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


Σύντομο Βιογραφικό


  • Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα,
  • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα,
  • Μάστερ, , Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο,

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Pattern Recognition • Signal, Image & Information Processing • Stability (and instability) • Document and Text Processing • Sound and Music Computing • Computational Geometry and Object Modeling

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα


  • Αρχές Επιστημονικού Προγραμματισμού & Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (ΨΕΣ) (Διατμηματικό)