Κωστής Σαγώνας

Αναπληρωτής Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Επιστήμης Υπολογιστών, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Η.Π.Α., 1996
  • Μάστερ, Επιστήμης Υπολογιστών, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Η.Π.Α., 1994
  • Πτυχίο, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, 1991

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Software • Programming Languages • Software/Program Verification • Logics and Meanings of Programs • Software Engineering

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα