Νικολέτα Ηλία

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Η Νικολέτα Ηλία ανήκει από το 2001 στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων, στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π., με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακά Συστήματα, Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων». Έλαβε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού (1991), από το Τμήμα Μηχανολογίας της ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ (Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών - Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης) και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα (2016) με κατεύθυνση «Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» από Heriot-Watt University- ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία (διαμόρφωση κυκλωμάτων για εργαστηριακές ασκήσεις, διαμόρφωση διατάξεων για πειραματικές διπλωματικές εργασίες, προετοιμασία διδακτικού υλικού, διεξαγωγή και επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων, συμμετοχή στο εξεταστικό έργο) των μαθημάτων «Παραγωγή Υψηλών Τάσεων» και «Μετρήσεις και Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων» της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π..

Είναι Υπεύθυνη Ποιότητας της Εργαστηριακής Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Υψηλών Τάσεων, πιστοποιημένης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 (από το 2000) και διαπιστευμένης από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 (από το 2008).

Συμμετέχει από το 1994 στη διεξαγόμενη από το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων έρευνα και στη διεξαγωγή τεχνικών ελέγχων, δοκιμών, μετρήσεων και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Δημοσιεύσεις: Ηλία_Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακά Συστήματα, Δοκιμές Υψηλών Τάσεων, Δοκιμές Ηλεκτρομαγνητικής Ατρωσίας, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

Μαθήματα