Στέφανος Κόλλιας

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Machine Learning

Μαθήματα