Γιώργος Ματσόπουλος

Καθηγητής   Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δρ Γεώργιος Ματσόπουλος είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Μ. Sc.) από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde της Γλασκώβης με ειδίκευση στην Εμβιομηχανική και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του ιδίου Πανεπιστημίου. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο ΕΜΠ με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Βιο-ιατρικής πληροφορικής και Βιο-υπολογισμού». Είναι ειδικός στην ανάπτυξη τεχνικών και αλγορίθμων για τη ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών δεδομένων, τη σύντηξη δεδομένων από διαφορετικά συστήματα, ο σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στη διαχείριση και επεξεργασία μεγάλου όγκου ιατρικών δεδομένων. Ο κ. Γ. Ματσόπουλος έχει πάνω από 300 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια ενώ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων τόσο στον ιατρικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς του δημόσιου και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Επεξεργασία ιατρικών δεδομένων, επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων, ευθυγράμμιση και σύντηξη ιατρικών δεδομένων, συστήματα υποστήριξης ιατρικής απόφασης, τεχνικές τρισδιάτατη απεικόνισης, επεξεργασία δεδομένων λειτουργικού μαγνητικού συντονισμού, ιατρικά πληροφοριακά συστήματα.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα