Δημήτριος Φωτάκης

Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δημήτρης Φωτάκης υπηρετεί ως Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Υπηρετεί στο ΕΜΠ από τον Φεβρουάριο 2009. Έχει Δίπλωμα (1994) και Διδακτορικό Δίπλωμα (1999) από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2023, συνεργάζεται με την ερευνητική μονάδα "Αρχιμήδης" ως έμπειρος ερευνητής. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Max-Planck Institut für Informatik (Σεπτ. 2001 – Σεπτ. 2003) και ως έμπειρος ερευνητής στη Yahoo Research (ακαδ. έτος 2017 - 2018), και έχει υπηρετήσει ως μέλος ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Δεκ. 2003 – Οκτ. 2004) και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Οκτ. 2004 – Ιαν. 2009). Υπήρξε ακόμη επισκέπτης ερευνητής στο Max-Planck Institut für Informatik και στο University of Liverpool, και επισκέπτης καθηγητής στο University of Paris-Dauphine. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δ. Φωτάκη εντάσσονται στην περιοχή της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών. Η ερευνητική του δουλειά εστιάζει στον τομέα της αλγοριθμικής θεωρίας παιγνίων, με έμφαση στις αλγοριθμικές ιδιότητες των παιγνίων συμφόρησης και στον σχεδιασμό προσεγγιστικών μηχανισμών που δεν βασίζονται σε χρηματικά ανταλλάγματα, και στον τομέα των προσεγγιστικών και άμεσων αλγόριθμων, με έμφαση σε προβλήματα χωροθέτησης υπηρεσιών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 120 ερευνητικά άρθρα σε σημαντικά διεθνή συνέδρια και περιοδικά, και έχει υπηρετήσει στις επιτροπές προγράμματος πολλών σημαντικών διεθνών συνεδρίων (ICALP-A, ESA-A, SWAT, WADS, EC, WWW, WINE, SAGT). Η ερευνητική του δουλειά έχει λάβει περισσότερες από 3000 αναφορές (σύμφωνα με το Google Scholar). Τα ερευνητικά του αποτελέσματα περιλαμβάνουν βέλτιστους αλγόριθμους για την άμεση και την αυξητική εκδοχή του προβλήματος χωροθέτησης υπηρεσιών, μια συνάρτηση δυναμικού για γενικεύσεις των παιγνίων συμφόρησης όταν οι συναρτήσεις καθυστέρησης είναι γραμμικές, και βέλτιστους προσεγγιστικούς φιλαλήθεις μηχανισμούς που δεν χρησιμοποιούν χρηματικά ανταλλάγματα για το πρόβλημα χωροθέτησης υπηρεσιών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων, Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, Προσεγγιστικοί και Άμεσοι Αλγόριθμοι, Αλγοριθμική Μηχανική, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, Διακριτά Μαθηματικά

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα