Παύλος Γεωργιλάκης

Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Παύλος Σ. Γεωργιλάκης:

  • Το 1990 έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
  • Το 2000 έλαβε το Διδακτορικό του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.
  • Τον Σεπτέμβριο του 2009 διορίστηκε ως Λέκτορας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, όπου από τον Φεβρουάριο του 2023 έως σήμερα εργάζεται ως Καθηγητής πρώτης βαθμίδας.
  • Από το 2004 έως το 2009 ήταν Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Από το 1994 έως το 2003 εργάστηκε στη Σνεντέρ Ελεκτρίκ ΑΕ, ελληνική θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Schneider Electric Industries SA, ως μηχανικός ποιοτικού ελέγχου, μηχανικός μελετών μετασχηματιστών, προϊστάμενος έρευνας και ανάπτυξης, και προϊστάμενος βιομηχανικού marketing ηλεκτρολογικού υλικού ισχύος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή των σύγχρονων τεχνικών για την ανάλυση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και τη μοντελοποίηση και σχεδίαση των μετασχηματιστών ισχύος. Ειδικότερα, οι σύγχρονες τεχνικές περιλαμβάνουν αλγορίθμους βελτιστοποίησης, τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και μεθόδους πρόβλεψης. Οι σύγχρονες αυτές τεχνικές εφαρμόζονται στον σχεδιασμό, στη βέλτιστη λειτουργία, και στην ενεργειακή και οικονομοτεχνική ανάλυση των συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στην τοποθέτηση μετρητικών συστημάτων, και στην ενσωμάτωση μονάδων διανεμημένης παραγωγής και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Έχει συμμετάσχει σε 33 ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων σε δέκα ως επιστημονικός υπεύθυνος. Τα 13 από αυτά τα 33 ερευνητικά προγράμματα είναι μεγάλα ολοκληρωμένα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Πλαίσιο 6 και 7 και από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόσφατα, συμμετείχε στα ακόλουθα τρία ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: SHAR-Q (ως επιστημονικός υπεύθυνος), WiseGRID, και NobelGrid.

Έχει επιβλέψει τέσσερις διδακτορικές διατριβές, εννέα μεταπτυχιακές διατριβές και 76 διπλωματικές εργασίες, οι οποίες έχουν όλες ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Είναι συγγραφέας των ακόλουθων τριών βιβλίων:

  1. Π. Σ. Γεωργιλάκης, Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, Ελλάδα, Ιούλιος 2005, 301 σελίδες, στα ελληνικά. ISBN: 960-209-886-4
  2. P. S. Georgilakis, Spotlight on Modern Transformer Design. Springer, London, UK, August 2009, 427 pages, in English. ISBN: 978-1-84882-667-0
  3. Π. Σ. Γεωργιλάκης, Σύγχρονα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, Ελλάδα, Ιούλιος 2015, 312 σελίδες, στα ελληνικά. ISBN: 978-960-603-038-3

Έχει δημοσιεύσει 117 εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 15 εργασίες του σε κεφάλαια βιβλίων και 117 άρθρα του σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική βάση δεδομένων SCOPUS, οι δημοσιεύσεις του έχουν λάβει περισσότερες από 5500 ετεροαναφορές: Author ID: 6603883470

Είναι Editor στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά IET Smart Grid, Energies, και Electricity. Είναι κριτής σε 16 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το 2013 έλαβε το βραβείο καλύτερου κριτή από το περιοδικό Electric Power Systems Research του εκδοτικού οίκου Elsevier.

Είναι ανώτερο μέλος (senior member) του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Transmission & Distribution • Transformers • Power System Planning and Implementation • Power System Analysis, Computing and Economics • Power Engineering

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα