Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας


Κωδικός 105
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Παύλος Γεωργιλάκης

Περιγραφή

Βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Τεχνικές βελτιστοποίησης. Βασικές οικονομικές αρχές. Πρόβλεψη φορτίου. Ροή ισχύος και βέλτιστη ροή ισχύος. Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας σε περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας υπό την παρουσία αβεβαιοτήτων. Βέλτιστη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς, και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας: στόχοι, περιορισμοί, μαθηματική θεμελίωση, παράγοντες αβεβαιότητας, μοντέλα προσομοίωσης, και αλγόριθμοι επίλυσης.