Βασίλειος Μάγκλαρης

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Columbia, Η.Π.Α., 1979
  • Μάστερ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολυτεχνείο του Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α., 1975
  • Δίπλωμα, Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1974

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Network Operations, Management & Control • Computer Communications • Next Generation Internet Architectures, Technology & Applications • Modeling Techniques • Distributed Systems, Cloud Computing • Smart Algortihms for Network Anomaly Detection & Mitigation

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα