Ανδρέας-Γεώργιος Σταφυλοπάτης

Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Μηχανικού Πληροφορικής, Université de Paris-Sud, Orsay, Γαλλία, 1982
  • Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1979

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Computational Intelligence • Modeling & Simulation • Intelligent Systems • Parallel Processing • Neural Networks • Fuzzy Systems • Genetic Algorithms • Performance Analysis

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα