Ευστάθιος Συκάς

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


  •   sykas@cn.ntua.gr
  •   +30 (210) 7722528
  •   +30 (210) 7722528
  •   Γραφείο B.2.11, Ισόγειο, Κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο κ. Ε. Δ. Συκάς είναι Καθηγητής της Σχολής με τριακοπενταετή επαγγελματική εμπειρία σε θέμα τηλεπικοινωνιών, ειδικότερα, στο σχεδιασμό και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, στη διαχείριση και παρακολούθηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, τις τεχνικές μετάδοσης και μεταγωγής. Διετέλεσε σύμβουλος δημοσίων φορέων σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό δικτύων τους καθώς και τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Από το 1986 είναι βασικό μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Δικτύων Υπολογιστών, του οποίου σήμερα είναι Διευθυντής. Εργάσθηκε σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, που είχαν αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακού δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευρείας ζώνης και τα συστήματα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Κατά τη διάρκεια της μέχρι σήμερα θητείας του ως μέλος ΔΕΠ στο ΕΜΠ ο κ. Συκάς διδάσκει ανελλιπώς τα προπτυχιακά μαθήματα: Διαμόρφωση, Φώραση και Εκτίμηση Σημάτων, Δίκτυα Υπολογιστών, Εξομοίωση Επικοινωνιακών Δικτύων και Τηλεφωνία. Για τα Δίκτυα Υπολογιστών και Εξομοίωση Επικοινωνιακών Δικτύων έχει δημιουργήσει υποδειγματική σειρά εργαστηριακών ασκήσεων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Internet Architecture, Technology, and Applications • Computer Communications, Systems and Protocols • Wireless Communications • Communications Theory, Modulations, and Coding • Communications Switching and Routing • Communications Standards

Μαθήματα