Νικόλαος Βουδούκης

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


 •   nvoudoukis@mail.ntua.gr
 •   +30 (210) 7722461
 •   Γραφείο Β.3.12, 3ος Όροφος, Κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


 • Πτυχίο, Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
 • Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα
 • Μάστερ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
 • Διδακτορικό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Electronics
 • Circuits and Systems
 • Engineering Education
 • Modelling of Analog Electronic Circuits and Applications

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα