Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών


Περιγραφή

Εισαγωγή στη θεωρία των τηλεπικοινωνιακών σημάτων και συστημάτων (στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας) ώστε να ακολουθήσουν μετά οι ανάλογες εργαστηριακές ασκήσεις. Συστημική προσέγγιση των βασικών αναλογικών ηλεκτρονικών διατάξεων με την παρουσίαση των μοντέλων ενισχυτών, καθώς επίσης και των τελεστικών ενισχυτών με τις εφαρμογές τους. Εργαστηριακές Ασκήσεις:

  1. Εισαγωγικό εργαστήριο (χρήση οργάνων, ασφάλεια εργαστηρίου, κολλήσεις)
  2. Βασικά Τηλεπικοινωνιακά Σήματα (Παλμός, Ημιτονοειδή) -Μετρήσεις και πρακτική σε βασικά κυκλώματα
  3. Κυκλώματα ενισχυτών: τελεστικοί ενισχυτές
  4. Ζωνοπερατό Φίλτρο
  5. Κυκλώματα ενισχυτών: ενισχυτές με χρήση τρανζίστορ
  6. Απλό τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα.