Ηλεκτρονική III


Κωδικός 3.5.3016.7
Εξάμηνο 7o
Ροή Η - Ηλεκτρονική-Κυκλώματα-Υλικά
Κατηγορία Υποχρεωτικό στην κύρια και τη μισή ροή
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 1
Διδάσκοντες Παύλος-Πέτρος Σωτηριάδης, Νικόλαος Βουδούκης (Ε.ΔΙ.Π.)
Σύνδεσμοι Helios
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Microsoft Teams
Λεπτομέρειες Διδασκαλίας

MS TEAMS: ECE Electronics III ΚΩΔΙΚΟΣ: y5heq4j

Περιγραφή

Εφαρμογή της ανάδρασης στους ενισχυτές–ευστάθεια. Αντιστάθμιση συχνότητας ενισχυτών. Σχεδίαση τελεστικών ενισχυτών διπολικής και CMOS τεχνολογίας. Ενισχυτές ισχύος. Σχεδίαση ενεργών φίλτρων. Μη γραμμικά κυκλώματα: πολυδονητές, ταλαντωτές και γεννήτριες κυματομορφών.